top of page
Search
  • Navigate Vietnam

The Process of Setting Up A Foreign Company in Vietnam

Navigate Vietnam Consulting provides consultation services for companies entering the Vietnamese market. From helping you navigate around the ever-changing regulations, to advising you in the process of adapting to the business culture in Vietnam. The experts at Navigate Vietnam Consulting are some of the most talented individuals that represent a wide range of background and expertise are ready to help guide you through this process to start operating your business in less than 30 days.


Source: Navigate Vietnam Consulting𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐒 𝐎𝐅 𝐒𝐄𝐓𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐔𝐏 𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐄𝐈𝐆𝐍 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐀𝐍𝐘 𝐈𝐍 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 𝐐𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐜𝐨́ 𝐯𝐨̂́𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦


- Step 1: Apply for an Investment Registration Certificate (IRC) Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập công ty có đầu tư nước ngoài.


- Step 2: Apply for an Enterprise Registration Certificate (ERC) Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Step 3: Apply for a business license (required for certain industries). Find out if your business require this license or not 👉 www.navigatevietnam.com/contact Xin cấp Giấy phép kinh doanh đối với kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện.

- Step 4: Create a Company Seal and Public Announcement Tạo con dấu công ty và thông báo công khai.

- Step 5: Open a Corporate Bank Account and Tax Registration Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và đăng ký thuế.

𝐊𝐞𝐞𝐩 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐨𝐜𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐰𝐭𝐡 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮𝐜𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮! Các chuyên gia tư vấn của Navigate Vietnam Consulting nhận hỗ trợ tư vấn toàn bộ quá trình thành lập công ty ở Việt Nam. Tập trung vào kinh doanh thay vì dành thời gian xử lý thủ tục hành chính!

_________________ Mention this post when booking to claim a FREE 1-hour consultation! Liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để được miễn phí một buổi tư vấn với các chuyên gia tại Navigate Vietnam Consulting! www.navigatevietnam.com info@navigatevietnam.com

15 views0 comments
bottom of page